Facebook
ДГ Радомирче
Детска градина в град Радомир

За родителите

Уважаеми родители,

Тук ще откриете Правилата за прием и пребиваване на децата в ДГ "Радомирче" в условията на епидемиологичната ситуация.

Препоръки и отговорност към родителите.

Протокол при съмнение или случай на COVID- 19 в детската градина/ ясла.

Информирано съгласие /бланка/