Facebook
ДГ Радомирче
Детска градина в град Радомир

Квалификация на педагогическите специалисти- обучения и трейнинг

На 13 и 14 май 2023г.  в Рибарица /Тетевен/ се проведе обучение за повишаване на педагогическата квалификация на учителите и директорите на ДГ "Радомирче" и ДГ "Слънце" .  Лектор от обучителен център "Щастие" представи следната тема: Тренинг по позитивномислене-практически техники за повишаване на вътрешната мотивация,справяне със стреса и положителна промяна в мисловните процеси. Детските градини в град Радомир си взаимодействат и ще продължат идеята за общи квалификации и тренинги.