Facebook
ДГ Радомирче
Детска градина в град Радомир

Необходими документи

 1.  МОЛБА /ПО ОБРАЗЕЦ/, ПОДАДЕНА ОТ РОДИТЕЛИТЕ заявление
 2. КОПИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО

СЛЕД ОБЯВЕН ПРИЕМ НА ДЕТЕТО СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

ЗА НОВОПРИЕТИ В ЯСЛА ДЕЦА:

 • ЗДРАВНО- ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА   ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР  И ДАННИ ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕТЕТО
 • ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ, ИЗВЪРШЕНО НЕ ПО- РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ И УРИНА, ИЗВЪРШЕНИ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ЯСЛАТА
 • ИЗСЛЕДВАНЕ С ОТРИЦАТЕЛНА РЕАКЦИЯ ПО ВАСВРМАН ЗА ЕДИНИЯ ОТ РОДИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНО В ШЕСТМЕСЕЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ЯСЛА
 • МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН

ЗА НОВОПРИЕТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА :

 • ЗДРАВНО- ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР  И ДАННИ ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕТЕТО
 • ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ, ИЗВЪРШЕНО НЕ ПО- РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ И УРИНА, ИЗВЪРШЕНИ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ЯСЛАТА
 • МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН