Facebook
ДГ Радомирче
Детска градина в град Радомир

Предстоящо обучение на персонала от ДГ "Радомирче"

Предстощото обучение на персонала от ДГ "Радомирче" ще се състои на 02 и 03 декември 2023г. Избраната тема - "Партниране между семейство и детска градина при разрешаване на образователни казуси/конфликти" е изключително актуална в момента, тъй като често възникват различни казуси и конфликти, за които всеки педагог трябва да бъде подготвен.

От голямо значение е доброто партниране между родителите и детската градина, защото това партньорство влияе върху много фактори, късаещи детето - развитие, възпитание, подготовката му за по - нататъшните етапи от живота и т.н.

Поради тази причина всички ние се стараем да поддържаме добра комуникация с родителите на децата ни в детската градина и вярваме, че с повдигането и обсъждането на тази тема ще намерим още нови начини и подходи за пълноценна и здрава връзка семейство - детска градина! 

Прикачени документи

е