Facebook
ДГ Радомирче
Детска градина в град Радомир

Обучение и усъвършенстване

На 19.02.2020г. ресурсен учител от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование - Перник работи с екипа на ДГ Радомирче. Симона Васева представи на колегите си презентация на тема: Работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание.