Facebook
ДГ Радомирче
Детска градина в град Радомир

Посещение на Проф. д-р Мария Баева

В деня на студентите,  учители и помощник- възпитатели посрещнаха Проф. д-р Мария Баева.  Тя работи към Факултет по науки за образованието и изкуствата на Софийски университет "Св. Климент Охридски ".

 Учителите взеха участие и защитиха проект в квалификационен тренинг по програма: МЕТОДИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, одобрена от Министерството на образованието и науката. 

Честит празник на всички студенти!