Facebook

ДГ Радомирче

Детска градина в град Радомир

 Семейството е огнището, което винаги ще ви топли, независимо колко далеко ще сте от него! Обичайте и бъдете обичани! 

Честит, щастлив и светъл ден на християнското семейство!

 

От Екипа на ДГ"Радомирче"

 

 ОБЩИНА РАДОМИР И ДГ “РАДОМИРЧЕ” СПЕЧЕЛИХА ПРОЕКТИ НА СТОЙНОСТ НАД 600 000 ЛВ. ЗА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

 

Два договора по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. бяха подписани днес в Община Радомир. 

Първият от тях е спечелен от Община Радомир, която се явява и бенефициент по сключеното споразумение. Партньор по проекта е Детска градина “Слънце”. Договорът е по приоритетна ос 3 – “Образователна среда за активно социално приобщаване”, процедура BG05M20P001-3.009 на МИГ “Радомир-Земен”, по мярка 2.4.1 “Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони”, чрез водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект “Заедно се учим и растем”.

Одобреният проект е на обща стойност 271 723, 20 лв. Основните дейности на проекта включват подобряването на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование, както и насърчаването на общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и немаргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място, чрез допълнителни образователни услуги. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Вторият договор е спечелен от Детска градина “Радомирче” в общинския център, която е и бенефициент по него. Партньори по проекта са Община Радомир и Детска градина “Осми март”. Договорът отново е по приоритетна ос 3 – “Образователна среда за активно социално приобщаване”, процедура BG05M20P001-3.009 на МИГ “Радомир-Земен”, по мярка 2.4.1 “Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони”, чрез водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект “Ние правим и можем”. 

Одобреният проект е на стойност 338 754,64 лв. Основните дейности на проекта включват подобряването на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование, както и насърчаването на общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и немаргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място, чрез допълнителни образователни услуги. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Договорите бяха подписани от Пламен Алексиев, кмет на Община Радомир, Радослав Йорданов, изпълнителен директор на МИГ “Радомир-Земен” и Емилия Василева, директор на Детска градина “Радомирче”.

 

 

 

 

   

 

 

Днес група "Сладурковци" отбеляза деня на Доброто, като се погрижи за птиците през зимата и им подари "Зрънце любов".

"Добротата е в сърцата и ума на всички нас- нека увеличим количество на доброто по света!"

"Знай, че всяка добрина връща ти се след това.

Ти прави добро по много, за да е при теб отново!"

 

 

 

 

 

 

 

 "Златна есен е дошла!"

 С това мото децата от група Слънчо откриха есенна изложба. В нея взеха участие деца и родители от всички групи на ДГ " Радомирче".

Песен и стихотворения огласиха новия есенен ден. А г-жа Василева (директор на институцията) оказа неотлъчната си подкрепа към деца и колеги. Малчугани и ръководители ще разгледат есенните картини, кошници и изработки, като се спазват всички социални и епидемиологични мерки.

Спорен ден!

От екипа на ДГ"Радомирче"

                                    

 

 

 

 

 

 

 

       В народния календар честването на Свети Димитър се свързва с поврат в годишното време и с началото на зимата. Според поверието от бялата брада на светеца се изсипват първите снежинки.

"Свети Димитър зима носи, а Свети Георги-лято" - гласи българска поговорка.

На Димитровден град Радомир има празник . 

Нека на този светъл ден си пожелаем здраве, 

мир, позитивизъм и много сила, за да продължим напред!

 

Поздрави!

От Екипа на ДГ "Радомирче"

 

 

 

 

Д Е Т С К А   Г Р А Д И Н А  “Р А Д О М И Р Ч Е“ -  Г Р А Д  Р А Д О М И Р

        Ул.“Училищна „ №30 тел.077780554, email: dgradomirche@abv.bg

 

 

ВАЖНО!!!

Изисквания за новоприети в ясла и детска градина деца!

 

СЛЕД ОБЯВЕН ПРИЕМ НА ДЕТЕТО СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

ЗА НОВОПРИЕТИ В ЯСЛА ДЕЦА:

  • ЗДРАВНО- ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР  И ДАННИ ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕТЕТО
  • ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ, ИЗВЪРШЕНО НЕ ПО- РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА
  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ И УРИНА, ИЗВЪРШЕНИ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ЯСЛАТА
  • ИЗСЛЕДВАНЕ С ОТРИЦАТЕЛНА РЕАКЦИЯ ПО ВАСВРМАН ЗА ЕДИНИЯ ОТ РОДИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНО В ШЕСТМЕСЕЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ЯСЛА
  • МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН

ЗА НОВОПРИЕТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА :

  • ЗДРАВНО- ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР  И ДАННИ ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕТЕТО
  • ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ, ИЗВЪРШЕНО НЕ ПО- РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА
  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ И УРИНА, ИЗВЪРШЕНИ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ЯСЛАТА
  • МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА във връзка с подготовката на проектно предложение за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020г."

11.05.2020г.

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Тук ще откриете Вътрешните правилата за прием и пребиваване на децата в ДГ "Радомирче" в условията на епидемиологичната ситуация.

Препоръки и отговорност към родителите.

Протокол при съмнение или случай на COVID- 19 в детската градина/ ясла.

Информирано съгласие /бланка/

 

 

 

 

 

  

ЗАПОВЕД ОТ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СРОКЪТ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 12 АПРИЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО.

СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Със Заповед № 293 от 23.03.2020г. от Кмета на Община Радомир, уведомяваме всички деца, ученици и техните родители за въведения вечерен час от 21:00ч. до 06:00ч.

Бъдете здрави!

 

 

 

 

Уважаеми родители,
Въпреки усложнената обстановка в страната, Екипът на ДГ Радомирче се стремим да бъдем максимално полезни за Вас и децата Ви. На посочения линк може да се регистрирате и да работите с децата си, като използвате предоставените ресурси за предучилищни групи.
Бъдете здрави и отговорни !

https://ucha.se/preduchilishtna-podgotovka  

 

 

zapoved 281

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на страната, на основание Заповед на Министъра на здравеопазването и Заповед на Кмета на Община Радомир Ви уведомяваме, че ДГ Радомирче преустановява приема на деца в периода 16- 29 март 2020г.